THE PRINCE THE WITCH AND THE MERMAID พระอภัยมณี 2002

THE PRINCE THE WITCH AND THE MERMAID พระอภัยมณี 2002

IMDb: 5.6/10
View: 197
Sound: พากย์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

THE PRINCE THE WITCH AND THE MERMAID พระอภัยมณี 2002 ดูหนังออนไลน์ 4k ดูหนังฟรี พากย์ไทย ดูหนังไทย หนังเรื่องนี้จะเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงงานเขียนที่โด่งดังในไทย และเป็นงานเขียนชิ้นสำคัญจากฝีมือสุนทรภู่ โดยจะเป็นเรื่องราวที่ประกอบด้วยบทกลอนต่างๆที่ยาวถึง 94 เล่มของสมุด แต่ถ้าหากเทียบกับหนังสือก็จะได้ความยาวประมาณ 1,200 หน้า ซึ่งระยะเวลานานในการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้รวมแล้วก็มากกว่า 20 ปี และในหนังเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวทั้งหมดในวรรณคดี ผ่านทางตัวละครที่จะทำให้ผู้รับชมได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ผลงานชิ้นสำคัญนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin