Saint-Maud-(2019)

Saint Maud (2019)

IMDb: 6.8/10
View: 15
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เป็นเรื่องราวของพยาบาลสาวผู้ที่เชื่อมั่นในพระเจ้าแถมยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าเธอสามารถสื่อสารต่อพระเจ้าได้ และเธอได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตและผู้ป่วยที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งต้องการพิสูจน์ในเรื่องพระเจ้าแต่ว่าทั้งหมดนั้นกลับกลายที่ต้องเผชิญกับเรื่องสยองขวัญ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-mean