Fearless-จอมคนผงาดโลก-(2006)

Fearless จอมคนผงาดโลก (2006)

IMDb: 7.6/10
View: 19
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

หนังออนไลน์เรื่องราวของHuo Yuanjia พ่อของเขาเป็นผู้สอนศิลปะการต่อสู้เขาต้องการจะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ แต่พ่อของเขาได้ปฏิเสธเขา เมื่อพ่อของเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้ Yuanjia ได้ทำการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยตัวเอง เพื่อที่เขานั้นจะฟื้นคืนเกียรติและความภาคภูมิใจของตระกูลขึ้นมาใหม่ 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-mean