Chieri-and-Cherry-(2015)

Chieri and Cherry (2015)

IMDb: 6.6/10
View: 442
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องราวหญิงสาวสตรีคนหนึ่งที่มีพื้นฐานการสอบบัญชีครั้งที่ 6 ซึ่งเธอมีเพื่อนที่เป็นตุ๊กตาของเล่นที่พบขณะซ่อนอยู่ในห้องของพ่อ จึงได้ออกเดินทางบนพรมแดนระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง เนื่องจากเธอนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านคุณยายเพื่อเริ่มต้นและใช้เวลาเพื่อพ่ออีกด้วย

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin