Black-Panther-แบล็ค-แพนเธอร์-(2018)

Black Panther แบล็ค แพนเธอร์ (2018)

IMDb: 7.3/10
View: 19
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

หนังออนไลน์เรื่องราวที่ Captain America เขาได้กลับไปยังแอฟริกา Wakanda ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นราชาองค์ใหม่ของประเทศเมื่อศัตรูวางแผนกันใน Wakanda ที่จะทำลายให้พัง ก็มี แบล็คแพนเธอร์ กับกลุ่มดอร่ามิลาเจของ Wakanda ช่วยป้องกันไว้ได้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-mean